Rehberlik ve Araştırma Merkezi (Ram) Raporu İçin Gerekli Bilgiler

Rehberlik ve araştırma merkezi’nden bireysel değerlendirme randevusu alınabilmesi için;

1.      Birey zorunlu eğitim çağında ise okula kayıtlı olması ve halen devam ettiği okulun bağlı olduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne müracaat etmesi,

2.      Birey okul çağı dışına çıkmış ise bireyin ikamet adresinin bağlı olduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezine müracaat etmesi,

3.      Bireyin geçerli bir Engelli Sağlık Kurulu Raporunun bulunması,

4.      Okula devam eden bireylerin Bireysel Gelişim Raporlarının okul tarafından ya da kapalı zarf içinde veliye verilerek randevu tarih ve saatinde Rehberlik ve Araştırma merkezine ulaştırılması,

5.      Halen bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam eden bireylerin Dönem Sonu Performans ve Aylık Performans Kayıt Tablolarının randevu tarih ve saatinde Rehberlik ve Araştırma merkezine ulaştırılması,

6.      Bireyin nüfus cüzdanının bulunması,

7.      Bireye ait 4 adet fotoğrafın bulunması,

8.     Eğitsel değerlendirme amacıyla bireysel değerlendirme yapılacak bireyin kendisi ile birlikte anne-babası ya da yasal vasisinin. Randevu tarih ve saatinde Rehberlik ve Araştırma merkezinde hazır bulunması.

9.      Anne ve babanın ayrı olması durumunda velayet belgesinin, çocuğun bakımını üstlenen bir başka kişi olduğunda ise vasilik belgesi bulunması.