Otizm Artış Hızı

Otizm Artış Hızı, 2 YILDA %30 ARTIŞ

Otizm Artış Hızı ; Otizm, Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB) içinde yer alan, ömür boyu süren, sosyal, davranışsal ve iletişim alanlarında yetersizlikle kendini gösteren, erken çocukluk yaşlarında ortaya çıkan, kompleks nörolojik ve gelişimsel bir hastalıktır.

YGB içinde tipik otizm dışında Rett Sendromu, Asperger Sendromu, çocukluğun dezintegratif bozukluğu ve başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk (atipik otizmi) da yer alır. Otizmli kişilerin farklı belirtiler göstermeleri nedeniyle otizm spektrum bozukluğu (OSB) olarak da adlandırılır.

Otizmin belirtileri:

 

 Kalıcı sosyal sözel ve sözel olmayan ileşimde yetersizlikler

 Kısıtlı tekrarlayıcı davranış paterni

 İletişim ve dil gelişiminde gecikme

 Duyusal belirtiler

 Öğrenme güçlükleri

 

Görülme oranı 1975 yılında 1/5.000 iken yıllar içinde bu oranın arttığı görülmektedir. ABD Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kurumunun yayınladığı son raporda, görülme oranının 2012 yılında 1/88 iken son 2 yıl içinde %30 artış gösterek 1/68 olduğu bildirilmiştir. Yine rapora göre erkeklerde kızlara göre 5 kat daha fazla görüldüğü ve erkeklerde ortaya çıkma oranının 1/42 olduğu, kızlarda ise 1/189 olduğu görülmektedir.

İstatistikler

Yıl

Görülme oranı

1975

1/5.000

1985

1/2.500

1995

1/500

2001

1/250

2004

1/166

2007

1/150

2009

1/110

2012

1/88

2014

1/68

Otizme yol açan kesin nedenin bilinmemesine rağmen, bu hastalığa özgül olmayan birçok neden (genetik nedenler, ileri doğum yaşı, viral enfeksiyon, vb.) tanımlanmıştır. Artışı açıklamada kayıtların iyi tutulması, tanı kriterlerinin değişmesi, farkındalığın artmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Ancak bu durum yine de artışın tamamını açıklamaya yeterli olmamaktadır.

Araştırmacılar, OSB belirtilerini daha iyi tanımlama ve dokümante etmek için iyi bir stratejiye ihtiyaç olduğunu söylemektedirler. Ayrıca hastalığa bağlı OSB ciddiyetini ve fonksiyonel sınırlamalarını dokümante etmek için daha standardize ve daha geniş çevrelerce kabul edilen ölçülere ihtiyaç olduğunu eklemektedirler. Böylece yöneticiler, sağlık personeli, eğitimciler ve çocuk bakıcıları, çocuğun OSB tanısını mümkün olan en kısa zamanda almasını ve ihtiyacına göre uygun eğitim ve tedaviye yönlendirilmesini sağlayabileceklerdir.

Ülkemizde ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önderliğinde 2013 yılında otizm eylem planı açıklanmıştır. Bu plan çerçevesinde toplumda otizm konusunda farkındalık düzeyinin arttırılması ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi, otizmli bireylerin erken yaşta tıbbi tanılamalarının yapılması ve izleme programlarının geliştirilmesi, otizm tanısı almış çocuğu olan ailelerin otizm konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve yönlendirilmesi ile gerekli sosyal desteğin sağlanması, otizmli bireylerin eğitimsel değerlendirilmeleri, sınav düzenlemeleri ile eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, istihdamlarının sağlanması ve çalışma hayatı ile ilgili düzenlemelerin yapılması, eğitimlerinde insan kaynaklarının geliştirilmesi ve erişebilirliğin sağlanması, otizmli bireylerin ve ailelerin; sosyal güvenlik, sosyal yardım ve sosyal hizmet ile toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlanması konuları ele alınmaktadır.Fakat 2017 yılında hala faaliyete geçmemiştir.